En funció de la forma del teu , necessitaràs, com a mínim, una, dues o tres peces laterals per ampliar-lo.

Tapa Combox

Tapa per als models combox.

  • Amb nervadures interiors que augmenten la seva resistència i robustesa.
  • Disposa de dos pius que s’encaixen en els buits corresponents dels laterals.

Lateral Combox

Peça lateral dels models Combox. S'inclou la vareta d'unió entre laterals.

Base Combox

Base per als models combox.

Disposa de nou potes que eleven el compostador i permeten la col.locació d'una petita safata col·lectora sota dels orificis de drenatge per a la recollida i posterior utilització dels líquids sobrants (lixiviats) com a fertilitzant líquid. Safata col·lectora inclosa en el preu.