El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural.

Aquesta transformació es porta a terme en qualsevol casa mitjançant un compostador, sense cap tipus de mecanisme, cap motor ni cap despesa de manteniment.

Les escombraries diàries que es generen a les llars contenen un 40% de matèria orgànica, que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per a les plantes i cultius.

De cada 100kg de brossa orgànica s'obtenen 30 kg de compost.

D'aquesta manera es contribueix a la reducció de les escombraries que es porten als abocadors o a les plantes de valorització. Al mateix temps s'aconsegueix reduir el consum d'adobs químics.

D'altra banda, cal també destacar que amb el compostatge domèstic s'emeten 5 vegades menys gasos d'efecte hivernacle que el compostatge industrial per a tractar la mateixa quantitat de restes de cuina i jardí.