Airejador de Compost

Es tracta d’una vareta metàl·lica amb un extrem en forma d’espiral, semblant a un llevataps gegant.

El seu ús és molt senzill. Per airejar o voltejar el material a compostar, es fa girar sobre el seu eix en el sentit de les agulles del rellotge, de manera que s'enfonsi en la pila fins que es deixi de veure l'espiral. A continuació, s'estira cap amunt, alhora que es sacseja. Convé fer aquesta operació a cada cantonada de la pila i també al centre, un cop per setmana.

Pel seu disseny ergonòmic, l'airejador de compsot és més còmode que cap altra eina que s’hagi fet servir fins ara per voltejar el contingut del compostador. Això sí, el contingut ha d’estar convenientment trossejat.

D’altra banda, l’airejador de compost és molt apropiat per treure mostres de compost del nucli del compostador. Per fer-ho, només cal enfonsar l’airejador fins a la profunditat desitjada i, a continuació, extreure’l verticalment, sense cap moviment de sacseig. Així, obtindrem una mostra de material del nucli de la pila que ens permetrà comprovar l'estat de maduració en què es troba el compost.

Bossa Compostadors

Bossa de gran resistència, pots utilitzar-la com a magatzem de fulles, guardar el compost, etc.

Aquesta bossa és l’embalatge del nostre producte i la rebràs gratuïtament amb la compra del teu compostador o hort urbà i jardinera Combox.

Garbell 100/60

Garbell inoxidable molt útil quan recollim el compost i necessitem separar les branquetes i altres restes semi-desfetes del compost ja acabat.

Recomanacions

  • S'aparten les restes de la part superior que encara no s'han desfet i es deixen en un carretó o a terra.
  • Si es vol, abans de fer el garbellat es pot deixar assecar el compost un o dos dies perquè es filtri millor.
  • Les restes sense desfer que s'han apartat al principi s'introdueixen de nou en el compostador juntament amb les parts més gruixudes del compost que han quedat a l'altre costat del garbell.
  • No cal preocupar-se pels organismes que apareixen desorientats per terra, ja que ells mateixos trobaran el camí cap al compostador i continuaran treballant.

Cucs Vermells

Cada lot de cucs conté exemplars adults, joves i ous de cuc de l'espècie Eisenia foetida, coneguda com cuc vermell o cuc de Califòrnia, originària de la Conca Mediterrània. Els cucs viatgen dins d’un llit d'humus que conserva la humitat i que els protegeix de la llum i de les temperatures massa altes o massa baixes.